Sommeren er her!

North Star Investments As har det siste halvåret vært aktiv på investeringsfronten!

Her er en liten oppdatering fra ledelsen til våre aksjonærer og lesere!


North Star Investments AS ved styret har fokusert på sikring av selskapets drift i et langsiktig perspektiv, den seneste tiden har vi økt vår andel børsnoterte aksjer og spesielt trygge utbytteaksjer for å ha lettere tilgang på likvider, trygge en inntektskilde i form av utbytt og langsiktig verdiøkning i «NSI», vi søker å fortsatt holde oss til vårt rette element innen «ikke risikofrie investeringer» men samtidig sikre oss mot effekter som inflasjon og bransjespesifikke svingninger.

Vi har nå inn mot sommeren økt andelen i børsnoterte selskap til 7% av vår totale portefølje og derav 4% utbytteaksjer, vi har ambisjoner å øke andelen utbytteaksjer til 8% og totalt til ≈10%. Med fleksible mål og eksludert eventuelle selskap i vår portefølje som børsnoterer seg.

Styret mener dette faller fint inn i selskapets strategi, verdivekst og likviditet for å dekke løpende kost fremover.


Verji tech AS

Verji tech As er et selskap som har gode løsninger for selskaper som ønsker å kommunisere med sine kunder og forretningsforbindelser under trygge rammer og innenfor GDPR reglene, vi i «NSI» tror dette er et marked som vil få mye fokus fremmover! Gründerne har hatt en spennende vei fra idé til produkt der siste utfordring var likvide problemer som dessverre endte i konkurs. «NSI» var en av investorene i selskapet med gründerne og iniativtakerne som kjøpte boet og driftet videre og nå søker vekst og utvikling på en internasjonal skala!

Produktet til Verji tech As er utviklet og designet for at det skal være lett å kommunisere både internt og ekstern i et firma og samtidig være trygg på at det er trygt og innenfor krav!

Det er som nevnt ikke alene grunnet regler og krav man bør og må etterleve GDPR, men også fordi nettkriminalitet og hacking dessverre har en økende trend og kan koste en bedrift store verdier både økonomisk og omdømmemessig. Vi mener derfor investeringen er tidsriktig og smart med tanke på vekst og potensial for Verji tech As!

Verji

Les mer på selskapets nettside eller på Facebook.

https://verji.no

https://www.facebook.com/verjias


Andre investeringer

Våre andre investeringer har den siste tiden også vist gode signaler, styret er orientert om bevegelser og hendelser i vår portefølje som trygger styret i våre planer om avkastning og vekst for North Star Investments. ekstra spennende er det i følgende eierskap:

Aminor As har etter en tid med noe beskjeden fremdrift (CoVid, salg og marked) offentliggjort oppdaterte planer for anlegget på Halsa samt det nylig tilegnede anlegget på Lovund som sikret Aminor dobbel produksjonskapasitet.

Dette i kombinasjon med sikring av likviditet og ny majoritets eier som uten tvil vil sikre Aminor til en suksess!


Wagner Savoy Melhus As er en investering «NSI» har tatt noe mer aktivt eierskap til, selskapet hadde et fornøyelig resultat i 2022 men har etter hendelsen med kran-velt på Melhus kjøpesenter ikke hatt drift. Derimot har bedriften brukt tiden godt til å legge til rette for oppstart og utvikling, med oppstart av virksomhet ila. Høsten. Med videre planer etter dette ser styret i «NSI» med spenning på utviklingen videre!


Med en begivenhetsrik vår bak oss er det nok på sin plass med litt selvskryt til NSI styret som aktivt har jobbet frem strategi og retning for fremover!

Med dette sommerbrevet ønsker styret alle aksjonærer, forretningsforbindelser og andre lesere en riktig god sommer!

Sommer på Helgeland, Susendal.

Milepæl for Aminor, Gratulerer!

Gratulerer til Aminor AS!

Det er mye blest om dagen for en av våre investeringer, Aminor AS har endelig levert fisk til markedet. Dette er vi naturlig nok veldig glad for, en milepæl for dem er en milepæl for oss. Vi i NSI er meget stolt for å få være med på dette eventyret og har god tro for at dette blir en kjempe suksess.

Kan henvise til media for mer info.

Artikkel i Kulingen.no

Bildet er tatt høsten 2018, fra venstre Jonny Finstad og Margunn Ebbesen som begge stortingsrepresentanter for Nordland Høyre, Willy Sandaa og Egil Sørheim . Foto: prikkenoverien
Aminor AS og flekksteinbit. Kulingen.no
Artikkel iLaks.no


Artikkel i Avisa Nordland.

www.aminor.no

FOTO: Oda Bjørklund