Investeringsområder

Vi er et selskap i vekst og ønsker å utvikle oss innenen flere områder, vi er pr. nå inne i flere kategorier som skissert under.