Styret og ledelse

Styret i North Star Investments AS

Styrets leder: Andreas Larsen Tverå

Nestleder: Kristian Dyb Strand.

Styremedlem: Bjørn Ivar Thomasli

Styremedlem: Egil Solberg

Styremedlem: Frode Djuv

Styremedlem: Frank A. Paulsen

Styremedlem: Jonny A. Engen

Styremedlem: Knut Arlid H. Larsen

Styremedlem: Bjørn Ivar Thomasli

Styremedlem: Nils-Johan Thevik

Varamedlem: Vidar D. Remmen