Sommeren er her!

North Star Investments As har det siste halvåret vært aktiv på investeringsfronten!

Her er en liten oppdatering fra ledelsen til våre aksjonærer og lesere!


North Star Investments AS ved styret har fokusert på sikring av selskapets drift i et langsiktig perspektiv, den seneste tiden har vi økt vår andel børsnoterte aksjer og spesielt trygge utbytteaksjer for å ha lettere tilgang på likvider, trygge en inntektskilde i form av utbytt og langsiktig verdiøkning i «NSI», vi søker å fortsatt holde oss til vårt rette element innen «ikke risikofrie investeringer» men samtidig sikre oss mot effekter som inflasjon og bransjespesifikke svingninger.

Vi har nå inn mot sommeren økt andelen i børsnoterte selskap til 7% av vår totale portefølje og derav 4% utbytteaksjer, vi har ambisjoner å øke andelen utbytteaksjer til 8% og totalt til ≈10%. Med fleksible mål og eksludert eventuelle selskap i vår portefølje som børsnoterer seg.

Styret mener dette faller fint inn i selskapets strategi, verdivekst og likviditet for å dekke løpende kost fremover.


Verji tech AS

Verji tech As er et selskap som har gode løsninger for selskaper som ønsker å kommunisere med sine kunder og forretningsforbindelser under trygge rammer og innenfor GDPR reglene, vi i «NSI» tror dette er et marked som vil få mye fokus fremmover! Gründerne har hatt en spennende vei fra idé til produkt der siste utfordring var likvide problemer som dessverre endte i konkurs. «NSI» var en av investorene i selskapet med gründerne og iniativtakerne som kjøpte boet og driftet videre og nå søker vekst og utvikling på en internasjonal skala!

Produktet til Verji tech As er utviklet og designet for at det skal være lett å kommunisere både internt og ekstern i et firma og samtidig være trygg på at det er trygt og innenfor krav!

Det er som nevnt ikke alene grunnet regler og krav man bør og må etterleve GDPR, men også fordi nettkriminalitet og hacking dessverre har en økende trend og kan koste en bedrift store verdier både økonomisk og omdømmemessig. Vi mener derfor investeringen er tidsriktig og smart med tanke på vekst og potensial for Verji tech As!

Verji

Les mer på selskapets nettside eller på Facebook.

https://verji.no

https://www.facebook.com/verjias


Andre investeringer

Våre andre investeringer har den siste tiden også vist gode signaler, styret er orientert om bevegelser og hendelser i vår portefølje som trygger styret i våre planer om avkastning og vekst for North Star Investments. ekstra spennende er det i følgende eierskap:

Aminor As har etter en tid med noe beskjeden fremdrift (CoVid, salg og marked) offentliggjort oppdaterte planer for anlegget på Halsa samt det nylig tilegnede anlegget på Lovund som sikret Aminor dobbel produksjonskapasitet.

Dette i kombinasjon med sikring av likviditet og ny majoritets eier som uten tvil vil sikre Aminor til en suksess!


Wagner Savoy Melhus As er en investering «NSI» har tatt noe mer aktivt eierskap til, selskapet hadde et fornøyelig resultat i 2022 men har etter hendelsen med kran-velt på Melhus kjøpesenter ikke hatt drift. Derimot har bedriften brukt tiden godt til å legge til rette for oppstart og utvikling, med oppstart av virksomhet ila. Høsten. Med videre planer etter dette ser styret i «NSI» med spenning på utviklingen videre!


Med en begivenhetsrik vår bak oss er det nok på sin plass med litt selvskryt til NSI styret som aktivt har jobbet frem strategi og retning for fremover!

Med dette sommerbrevet ønsker styret alle aksjonærer, forretningsforbindelser og andre lesere en riktig god sommer!

Sommer på Helgeland, Susendal.

Generalforsamling 2023 – DFDS «danskebåten»

Da var årets generalforsamling overstått og fjorårets «bragder» har blitt gjennomgått og godtatt av selskapets øverste organ.

Møte på DFDS GF23 NSI As
Generalforsamlingsmøte North Star Investments AS 2023

Generalforsamlingen hadde oppmøte ved DFDS Oslo og fikk komme ombord i et flott vær og en fantastisk ramme for selskapets møte. Vi ble tildelt møterom med utsikt og servering.

DFDS Oslo-københavn

2022 har vært et spennende år med nye investeringer, oppturer og nedturer i våre investeringer, men «NSI» holder stø kurs inn i fremtiden. Styret oppsummerte status på selskapet med et blikk på 22/23 samt utsiktene og videre strategi for vekst og verdiskapning.

Gruppebilde av oppmøtte til Generalforsamling 2023
Oppmøtte til Generalforsamling 2023
bak fra venstre: Bjørn Ivar Thomasli, Kristian Dyb Strand, Ronny Haugen, Egil Solberg.
nede fra venstre: Vidar Drevvatne Remmen, Andreas Larsen Tverå, Knut Arild Haraldseid Larsen.

North Star Investments As skal fortsatt ha fokus på gründerbedrifter og satse på oppstartselskaper med gode ideér som vi anser som gode investeringer for avkastning.

NSI ønsker samtidig å utvide investeringene våre bredere og mindre risikofylte kapitalplasseringer for en mer langsiktig og trygg strategi for verdiøkning i selskapet. Dette delvis for å bygge portefølje og delvis for å sørge for økt positiv omsetning.

Bilde av fellesmiddag i København.
Fellesmiddag ved Feed bistro København.
fra venstre: Bjørn Ivar Thomasli, Andreas Larsen Tverå, Ronny Haugen, Vidar Drevvatne Remmen.
fra høyre Egil Solberg, Kristian Dyb Strand, Knut Arild Haraldseid Larsen.

Generalforsamlingen gikk ombord i København og fortsatte gode diskusjoner rundt «NSI’s» fremtid og strategisk retning i et fantastisk vær og sted!

Styret fikk bekreftelse på sin innsats og ser nå frem til et nytt og spennende år frem til neste Generalforsamling.

Bjørn Ivar Thomasli(v) og Vidar D. Remmen(H) på toppdekk.

Investeringer

North Star Investments AS (NSI) investerer i stor grad i gründere og oppstartsbedrifter, vi har tro på personene bak selskapene og deres idé. Vår ambisjon er å skape verdier gjennom investeringer og eierskap i unike idéer og gründer-bedrifter. Å investere i selskaper i tidlig fase er bundet med høy risiko, det er flere faktorer som fort kan gå galt mtp. Produksjon, likviditet og uforutsette problemer. Men oppsiden er derfor meget høy om man kommer seg gjennom de trøblete og krevende oppstartsårene.

Følg oss gjerne på Sosiale medier https://www.facebook.com/nsinvestments.no/

Aminor as er vår største og første investering, et selskap vi har investert i gjennom flere år. En gründerbedrift med en unik idé som i dag er på markedet. Aminor driver oppdrett av flekksteinbit som første i verden, en hvit og kvalitetsrik fisk som er allsidig i bruksområdet med lavt fettinnhold og ingen karbohydrater, den er rødlistet av WWF og i kombinasjon med at oppdrett foregår på land er dette en fremtidsrettet og miljøbevvist investering som vi i NSI har ståltro på!

Les mer på www.aminor.no

Og https://www.arcticas.no

Logo Aminor As

Exero technologies As en investering vi gjerne gjør oss bekjent med, et selskap som jobber for å bedre kvalitet på sport-/trenings-verktøy til handicapede. Er i dag en betydelig aktør av ski utstyr til handicapede i Norge via NAV men har store ambisjoner for å komme seg ut i verden! De lager unike produkter som er betydelig mer sportslig, lettere og brukervennlig enn dagens produkter i markedet, dette er et selskap NSI har troa på i fremtiden.

Les mer på: www.exerotech.com

Logo Exero technologies As

Børs og mindre selskap, NSI har også en del børsnoterte aksjer som i hovedsak er for å spre noe risiko, samt gründer-prosjekter av mindre skala som opptar styret i større grad, dette er spennende prosjekter/investeringer som på sikt vil bære frukter.

North Star Investments As (NSI) består av et kompetent styre, med et mangfold av investorer som investerer sammen i et bredt marked for å sammen skape verdier i et langsiktig perspektiv! Vi mener små, innovative og nye selskaper med nye løsninger og produkter vil være fremtiden, derfor investere vi slik vi gjør!

Investorer under Generalforsamling 2022
North Star Investments As

Vi investerer videre!

North star Investments As ser stadig etter nye og spennende investeringsmuligheter, vi utvider vår portefølje og ser etter unike muligheter både lokalt, nasjonalt og globalt. Den 29. Mai signerte vi avtalen om å bli deleier i Wagner Savoy Melhus As, en klesbutikk med stort potensiale i et Melhus i vekst. Butikken befinner seg i Melhustorget kjøpesenter og har i mange år opplevd positive resultater i flere år før konkurs i den landsdekkende kjeden, det satte en kjapp stopper for videre drift men med pågangsmot i vilje startet Trine kjapt opp for salg av resterende varelager inntill løsning med nyoppstartet AS, franchiseavtale og friske midler fra North Star Investments.

Wagner Savoy Melhus AS er et nyoppstartet selskap som tar opp stafettpinnen der Wagner slapp (i Melhus), daglig leder og innehaver Trine S. Nordsteien skal lede bedriften og dets ansatte med en franchiseavtale med Wagner, og vil ha NSI som deleier fremover. Butikken har moteriktige klær for han og henne i de fleste aldersgrupper, Riktige priser og en god plassering i en by i utvikling og vekst, med dagens 16 000 innbyggere rett ved E6 ligger det meste til rette for en god fremtid og suksess.

Butikkentrè Wagner Savoy Melhustorget

Vi i NSI anser dette som et steg i riktig retning med tanke på å skape en bred og god portefølje som bidrar til økt verdiskapning og på sikt avkastning til våre investorer, vi er entusiastiske til videre drift og utvikling. Andreas L. Tverå har inntatt styreplass i selskapet og vil i sammarbeid med Trine og resterende i styre sørge for at Wagner Savoy Melhus får en god start inn i fremtiden. Styret i North Star Investments AS ser lyst på prosjektet og anser det heller ikke umulig at det kan bli et satsningsområdet hvis dette gir avkastning.

Signerings-møte mellom NSI og Wagner Savoy Melhus As. fra venstre Trine Snuruås Nordsteien og Andreas Larsen Tverå