Generalforsamling 2024 – Riga, Latvia!

Da har North Star Investments AS gjennomført generalforsamling 2024, denne gangen i Latvia og nærmere bestemt Riga. Den historierike byen mot øst og tidligere Hansabyen ble årets vert for gjennomføring av årets viktigste møte for selskapet!

De fleste ankom tidsnok til et pre-møte Fredag 24.5 over en gjensynsmiddag og lett strategidiskusjon. Middagen ble avholdt ved FABRIKAS RESTORĀNS der vi ble servert nydelig mat og drikke som passet ypperlig i godt lag.


Middag ved FABRIKAS RESTORĀNS

Generalforsamlingen ble avholdt ved Radisson Blu Daugava Hotel Lørdag 25.5 med godt oppmøte fra aksjonærene. Styrets leder Andreas Larsen Tverå ble valgt til møteleder og gikk igjennom agendaen med gode bidrag fra de respektive porteføljeforvalterne i styret. Regnskap for 2023 ble gjennomgått og godkjent, styret ble gjenvalgt og med mange gode innspill ble siste års aktivitet og status gjennomgått.

Generalforsamling 2024

2023 endte dessverre med et negativt resultat som følge av en konkurs i vår portefølje samt et tungt år for Wagner Savoy Melhus AS, som i løpet av året ble offer for en ulykke ved Melhus-senteret, men som har snudd seg rundt med investeringer og ny oppstart.

Mingling i pause med f.v Kristian D. Strand, Egil Solberg og Frank A. Paulsen.

Under årets Generalforsamling var det stor fokus på Aminor AS som har hatt stor utvikling det siste året. Det var stor positivitet knyttet til Aminor under årets forsamling der styret fikk god tilbakemelding på veien videre!

Generalforsamling 24 North Star Investments As f.v vidar D. Remmen, Kristian D. Strand, Frank A. Paulsen, Bjørn Ivar Thomasli, Knut Arild H. Larsen, Ronny Haugen, Egil Solberg, Andreas L. Tverå.

Generalforsamlingsmiddagen ble avholdt på 3 pavāru restorāns. Etter et langt møte var forsamlingen klar for en mer kulinarisk opplevelse, og vi ble ikke skuffet av den litt intime restauranten i hjertet av Riga. Agendaen ble avsluttet med gode diskusjoner, tanker om fremtid og noen velvalgte ord om selskapets store potensiale.

Generalforsamlingsmiddag ved 3 pavāru restorāns, Riga.

Generalforsamling 2023 – DFDS «danskebåten»

Da var årets generalforsamling overstått og fjorårets «bragder» har blitt gjennomgått og godtatt av selskapets øverste organ.

Møte på DFDS GF23 NSI As
Generalforsamlingsmøte North Star Investments AS 2023

Generalforsamlingen hadde oppmøte ved DFDS Oslo og fikk komme ombord i et flott vær og en fantastisk ramme for selskapets møte. Vi ble tildelt møterom med utsikt og servering.

DFDS Oslo-københavn

2022 har vært et spennende år med nye investeringer, oppturer og nedturer i våre investeringer, men «NSI» holder stø kurs inn i fremtiden. Styret oppsummerte status på selskapet med et blikk på 22/23 samt utsiktene og videre strategi for vekst og verdiskapning.

Gruppebilde av oppmøtte til Generalforsamling 2023
Oppmøtte til Generalforsamling 2023
bak fra venstre: Bjørn Ivar Thomasli, Kristian Dyb Strand, Ronny Haugen, Egil Solberg.
nede fra venstre: Vidar Drevvatne Remmen, Andreas Larsen Tverå, Knut Arild Haraldseid Larsen.

North Star Investments As skal fortsatt ha fokus på gründerbedrifter og satse på oppstartselskaper med gode ideér som vi anser som gode investeringer for avkastning.

NSI ønsker samtidig å utvide investeringene våre bredere og mindre risikofylte kapitalplasseringer for en mer langsiktig og trygg strategi for verdiøkning i selskapet. Dette delvis for å bygge portefølje og delvis for å sørge for økt positiv omsetning.

Bilde av fellesmiddag i København.
Fellesmiddag ved Feed bistro København.
fra venstre: Bjørn Ivar Thomasli, Andreas Larsen Tverå, Ronny Haugen, Vidar Drevvatne Remmen.
fra høyre Egil Solberg, Kristian Dyb Strand, Knut Arild Haraldseid Larsen.

Generalforsamlingen gikk ombord i København og fortsatte gode diskusjoner rundt «NSI’s» fremtid og strategisk retning i et fantastisk vær og sted!

Styret fikk bekreftelse på sin innsats og ser nå frem til et nytt og spennende år frem til neste Generalforsamling.

Bjørn Ivar Thomasli(v) og Vidar D. Remmen(H) på toppdekk.

Generalforsamling 2022 – Kristiansand

Årets generalforsamling ble avholdt i Kristiansand, i fint vær med motiverte deltagere ble status for North Star Investments AS gjennomgått.

Generalforsamling 2022 – Kristiansund

2021 var preget av CoVid19 og dette ble merket godt i de selskapene «NSI» var involvert i, til tross for dette hadde vi et relativt godt resultat. Det ble utført emisjon for å holde tritt med vekst planer og våre forpliktelser for deltagelse i våre investeringer. North Star Investments AS har i kombinasjon emisjon og verdistigning veldig god forutsetning for videre vekst og utvikling!

InWest Eiendom AS ble i 2021 stiftet i samarbeid med Tord Hetland, «InWest» skal drive i bransjen «eiendomsutvikling». North Star Investments AS ser stor oppside på lang horisont for «InWest».

Det ble gjort forandringer i styresammensetning der antallet medlemmer ble redusert i et forsøk på et mer fleksibelt styre, Erik Kristoffer Sørum Rummelhoff er nyvalgt medlem, vi ønsker han velkommen! 

Presentasjon GF22

Møtet ble avsluttet ved «Hos Moi» restaurant med et meget godt måltid!

Middag «Hos Moi»

Generalforsamling 2021 – Oslo

North Star Investments As har gjennomført årets generalforsamling, dette fant sted i Oslo med et konstruktivt møte med gjennomgang av fjorårets aktiviteter og resultat. Møtet ble avsluttet med felles middag på Nedre Foss gård der det ble reflektert både over selskapets nåværende status og veien videre.

Gruppebilde ved Nedre Foss gård, GF21 North Star Investments As

Selskapet har hatt et år med positiv utvikling, North Star Investments har siden oppstart i 2017 hatt vekst både i form av flere investorer men også verdiøkning av våre investeringer. Vi fortsetter utviklingen gjennom 2021 med planer for emisjon og nye muligheter.

Middag ved Nedre foss gård – GF21 North Star Investments

Under Generalforsamlingen hadde vi presentasjon av mulige investeringer styret vurderer, under har vi bilde av en presentsajon av Jonny Engen.

Presentasjon av investeringsmulighet v/Jonny Engen

Styreleder Andreas Larsen Tverå som møteleder gikk gjennom selskapets aktiviteter samt presentasjon av regnskap etc. her avbildet under oppdatering av “NSI`s” investeringer i Aminor As.

Generalforsamling, og presentasjon fra møteleder/styreleder Andreas Larsen Tverå