Sommeren er her!

North Star Investments As har det siste halvåret vært aktiv på investeringsfronten!

Her er en liten oppdatering fra ledelsen til våre aksjonærer og lesere!


North Star Investments AS ved styret har fokusert på sikring av selskapets drift i et langsiktig perspektiv, den seneste tiden har vi økt vår andel børsnoterte aksjer og spesielt trygge utbytteaksjer for å ha lettere tilgang på likvider, trygge en inntektskilde i form av utbytt og langsiktig verdiøkning i «NSI», vi søker å fortsatt holde oss til vårt rette element innen «ikke risikofrie investeringer» men samtidig sikre oss mot effekter som inflasjon og bransjespesifikke svingninger.

Vi har nå inn mot sommeren økt andelen i børsnoterte selskap til 7% av vår totale portefølje og derav 4% utbytteaksjer, vi har ambisjoner å øke andelen utbytteaksjer til 8% og totalt til ≈10%. Med fleksible mål og eksludert eventuelle selskap i vår portefølje som børsnoterer seg.

Styret mener dette faller fint inn i selskapets strategi, verdivekst og likviditet for å dekke løpende kost fremover.


Verji tech AS

Verji tech As er et selskap som har gode løsninger for selskaper som ønsker å kommunisere med sine kunder og forretningsforbindelser under trygge rammer og innenfor GDPR reglene, vi i «NSI» tror dette er et marked som vil få mye fokus fremmover! Gründerne har hatt en spennende vei fra idé til produkt der siste utfordring var likvide problemer som dessverre endte i konkurs. «NSI» var en av investorene i selskapet med gründerne og iniativtakerne som kjøpte boet og driftet videre og nå søker vekst og utvikling på en internasjonal skala!

Produktet til Verji tech As er utviklet og designet for at det skal være lett å kommunisere både internt og ekstern i et firma og samtidig være trygg på at det er trygt og innenfor krav!

Det er som nevnt ikke alene grunnet regler og krav man bør og må etterleve GDPR, men også fordi nettkriminalitet og hacking dessverre har en økende trend og kan koste en bedrift store verdier både økonomisk og omdømmemessig. Vi mener derfor investeringen er tidsriktig og smart med tanke på vekst og potensial for Verji tech As!

Verji

Les mer på selskapets nettside eller på Facebook.

https://verji.no

https://www.facebook.com/verjias


Andre investeringer

Våre andre investeringer har den siste tiden også vist gode signaler, styret er orientert om bevegelser og hendelser i vår portefølje som trygger styret i våre planer om avkastning og vekst for North Star Investments. ekstra spennende er det i følgende eierskap:

Aminor As har etter en tid med noe beskjeden fremdrift (CoVid, salg og marked) offentliggjort oppdaterte planer for anlegget på Halsa samt det nylig tilegnede anlegget på Lovund som sikret Aminor dobbel produksjonskapasitet.

Dette i kombinasjon med sikring av likviditet og ny majoritets eier som uten tvil vil sikre Aminor til en suksess!


Wagner Savoy Melhus As er en investering «NSI» har tatt noe mer aktivt eierskap til, selskapet hadde et fornøyelig resultat i 2022 men har etter hendelsen med kran-velt på Melhus kjøpesenter ikke hatt drift. Derimot har bedriften brukt tiden godt til å legge til rette for oppstart og utvikling, med oppstart av virksomhet ila. Høsten. Med videre planer etter dette ser styret i «NSI» med spenning på utviklingen videre!


Med en begivenhetsrik vår bak oss er det nok på sin plass med litt selvskryt til NSI styret som aktivt har jobbet frem strategi og retning for fremover!

Med dette sommerbrevet ønsker styret alle aksjonærer, forretningsforbindelser og andre lesere en riktig god sommer!

Sommer på Helgeland, Susendal.

Vi investerer videre!

North star Investments As ser stadig etter nye og spennende investeringsmuligheter, vi utvider vår portefølje og ser etter unike muligheter både lokalt, nasjonalt og globalt. Den 29. Mai signerte vi avtalen om å bli deleier i Wagner Savoy Melhus As, en klesbutikk med stort potensiale i et Melhus i vekst. Butikken befinner seg i Melhustorget kjøpesenter og har i mange år opplevd positive resultater i flere år før konkurs i den landsdekkende kjeden, det satte en kjapp stopper for videre drift men med pågangsmot i vilje startet Trine kjapt opp for salg av resterende varelager inntill løsning med nyoppstartet AS, franchiseavtale og friske midler fra North Star Investments.

Wagner Savoy Melhus AS er et nyoppstartet selskap som tar opp stafettpinnen der Wagner slapp (i Melhus), daglig leder og innehaver Trine S. Nordsteien skal lede bedriften og dets ansatte med en franchiseavtale med Wagner, og vil ha NSI som deleier fremover. Butikken har moteriktige klær for han og henne i de fleste aldersgrupper, Riktige priser og en god plassering i en by i utvikling og vekst, med dagens 16 000 innbyggere rett ved E6 ligger det meste til rette for en god fremtid og suksess.

Butikkentrè Wagner Savoy Melhustorget

Vi i NSI anser dette som et steg i riktig retning med tanke på å skape en bred og god portefølje som bidrar til økt verdiskapning og på sikt avkastning til våre investorer, vi er entusiastiske til videre drift og utvikling. Andreas L. Tverå har inntatt styreplass i selskapet og vil i sammarbeid med Trine og resterende i styre sørge for at Wagner Savoy Melhus får en god start inn i fremtiden. Styret i North Star Investments AS ser lyst på prosjektet og anser det heller ikke umulig at det kan bli et satsningsområdet hvis dette gir avkastning.

Signerings-møte mellom NSI og Wagner Savoy Melhus As. fra venstre Trine Snuruås Nordsteien og Andreas Larsen Tverå